Ubezpieczenia na życie

Jeśli pragną Państwo zabezpieczyć finansowo przyszłość bliskim, zapewnić bezpieczny start dzieciom w dorosłe życie lub zabezpieczyć spłatę kredytu to „Ubezpieczenie na życie” jest warte uwagi. W dobraniu odpowiedniej polisy pomogą Ci nasi doświadczeni pracownicy. Jednak jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami.

Ubezpieczenie na życie ochronne

Jedną z ofert wchodzących w skład ubezpieczeń jest „Ubezpieczenie ochronne”, które zapewnia ochronę życia i zdrowia ubezpieczonej osoby. Środki z ubezpieczenia są udostępniane osobie, która została wskazana przez ubezpieczonego w umowie, ich wypłata następuje w przypadku śmierci ubezpieczonego. Umowa ochronna może posiadać dodatkowe zapisy związane między innymi z nieszczęśliwym wypadkami, w których ubezpieczony może doznać trwałego inwalidztwa w wyniku, którego zatraci całkowitą zdolność do pracy. Zapisy mogą również dotyczyć: ciężkiej choroby, pobytu w szpitalu, nieszczęśliwej śmierci.

Ubezpieczenie inwestycyjne

Ten rodzaj ubezpieczenia ochrania życie ubezpieczonego oraz inwestowanie środków pochodzących ze składek regularnych lub dodatkowych w ramach funduszy, które wybiera sam ubezpieczony.

Ubezpieczenie inwestycyjno-ochronne

Jest to ubezpieczenie mieszane, w którym posiadamy możliwość ustalenia jaka część składki zostanie przeznaczona na ochronę życia, a jaka na inwestycję. W tym wypadku istnieje również możliwość dodania pewnych zapisów, które zostały wymieniane wyżej (patrz ubezpieczenie ochronne). W skład takich zapisów może dojść ubezpieczenie na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub jego poważnej choroby.

doradztwo finansowe